Služby

NAŠE FIRMA PRO VÁS ZABEZPEČÍ:

  • kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
  • kontrolu, servis tlakových nádob stabilních dle vyhlášky č. 18/1979 Sb., a pozdějších platných předpisů a dle normy ČSN 69 00 12.
  • servis, montáž, prodej věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení
  • zmrazování potrubí o světlosti, až 2″
  • prodej, plnění láhví plynem Co2
  • prodej příslušenství k hasicím přístrojům
  • prodej příslušenství k zařízení pro zásobování požární vodou
  • prodej bezpečnostních tabulek
  • prodej hasičské výstroje, výzbroje
  • prodej sorbentu